Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2018

23:47
about soul
są miejsca, w które sekretnie wraca.
przedzieleni świat(ł)em.
Reposted fromcalineczka calineczka
23:36
about missing
    from childhood’s hour I have not been     as others were—I have not seen     as others saw—I could not bring     my passions from a common spring—     from the same source I have not taken     my sorrow—I could not awaken     my heart to joy at the same tone—     and all I loved—I loved alone—
Reposted fromcalineczka calineczka
23:35
2037 f476 500
i'm in love
Reposted fromcalineczka calineczka
23:31
Reposted fromcalineczka calineczka
23:30
Reposted fromcalineczka calineczka
23:10
4302 40e8 500
ja tylko chciałabym szczęścia.
Reposted fromcalineczka calineczka
23:09
"Czy jestem zakochany? Tak, ponieważ czekam. Inny nie czeka nigdy. Czasem chcę odgrywać tego, kto nie czeka; próbuję gdzieś czymś się zająć, przyjść spóźniony; ale w tej grze zawsze przegrywam: cokolwiek zrobię, jestem bezczynny, punktualny, a nawet przychodzę za wcześnie. Fatalna tożsamość zakochanego to nic innego jak: jestem tym, który czeka."
— Roland Barthes, "Fragmenty dyskursu miłosnego" via https://www.facebook.com/Uniesieni
Reposted fromraita raita viacalineczka calineczka
23:08
about dreams
    jest ogród, który odwiedzam tylko w snach. znajdziesz mnie tam.
Reposted fromcalineczka calineczka
23:08
5414 2528
Reposted frompulperybka pulperybka viacalineczka calineczka
23:08

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe viacalineczka calineczka
22:59
about sadness
Kochana moja,

nie rozmawiajmy nigdy o słowach, których nie napisałam pod Twoją nieobecność.

z czułością,
k.
Reposted fromcalineczka calineczka
22:58
about pride
fotografka i rewolucjonistka
Reposted fromcalineczka calineczka
22:58
about love
by my D.
Reposted fromcalineczka calineczka
22:58
csendes
ale tego wszystkiego trzeba się jeszcze nauczyć - jak kochać i nie odchodzić w milczeniu, jak nie umierać ze strachu, kiedy nie ma Go obok. trzeba nauczyć się rozpoznawać znaki, zanim będzie zbyt późno, zanim nie zniknę do końca. trzeba się nauczyć jak pozwalać siebie ratować, bo na to jak płakać i jak się modlić od lat jest już za późno. 
obiecaj, że kiedy wrócisz, będzie zupełnie cicho - będziemy leżeć blisko we mgle, 'będziemy obserwować postępy ciemności'.
Reposted fromcalineczka calineczka
22:58
about birds
akademia cisz
Reposted fromcalineczka calineczka
22:58
about my heart
Reposted fromcalineczka calineczka

October 09 2017

07:39
07:38
07:34
3180 7e10 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaRedHeadCath RedHeadCath
07:33
2689 8ec3
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl