Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2019

15:33
0515 1dc0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viahugostiglitz hugostiglitz
15:03
5153 9474 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viayveee yveee
14:35
6846 5e52
Reposted fromsolaceinthesky solaceinthesky viasatyra satyra
14:29
Reposted frombluuu bluuu viasatyra satyra
14:24
5247 48ea 500

June 23 2018

06:52
Nie ma, nie było - okazuje się -
- nic ważniejszego od Ciebie.
— Marek Hłasko do Agnieszki Osieckiej, 7 grudnia 1958 r.

April 08 2018

11:07
8549 143c 500
Reposted fromwerczi werczi

March 25 2018

12:54
Wszystko czego kiedykolwiek chciałem, to mieć małą ostoję szczęścia - miejsce, które mógłbym nazwać domem, osobę, do której mógłbym wracać. Nawet to życzenie okazało się zbyt zachłanne.

Nie wierzę już w nic.
09:21
8586 e99b 500
Myślałam, że tylko ja tak desperacko zasypiam
Reposted fromnonecares nonecares viairmelin irmelin

March 23 2018

12:06
9966 c05a
10:58
6621 5f72 500

onyxqueen123:

This is so beautiful!!

Reposted fromiamglennc0c0 iamglennc0c0
10:53
Jedna szczera rozmowa.
Czasami tylko tyle potrzeba, żeby każdy wiedział na czym stoi.
10:43

March 22 2018

19:22
7863 e803 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viachudazupa chudazupa
19:07
9884 f90e
Reposted fromfungi fungi vialeniwabula leniwabula
19:07
3347 5650
Reposted fromarancione arancione viaPatij Patij
19:05
9764 2910
Reposted frometernaljourney eternaljourney viapsychoza psychoza
19:00
1563 f66a
Reposted fromhomczi homczi viahepi hepi
19:00
Bolało mnie, że o mnie zapomniała. Ale jeszcze bardziej bolało mnie to, że sprawiłem, że chciała o mnie zapomnieć. Zostawiłem ją na rozstaju dróg. Zupełnie zagubioną i ubrudzoną resztkami złudzeń, w które tak wierzyła. Wierzyła we mnie. A ja zdaje się byłem wtedy zbyt nierozsądny, żeby być dla niej kimś więcej niż iluzją. Z czasem zrozumiałem, że całą sytuację zinterpretowała tak, jakbym wbił jej nóż w serce i przekręcił. To dlatego z jej ust zamiast słodkiego śmiechu wylała się jak krew cała fala gorzkich słów. Wtedy nie rozumiałem. Dzisiaj wiem wszystko. Powinienem wziąć ją za rękę i przeprowadzić przez to co było dla niej niezrozumiałe. Powinienem być obok w te noce, kiedy płakała wewnątrz siebie z bezradności. Bo ona taka była, że nie potrafiła płakać łzami. Płakała w sercu. Powinienem być wtedy, chociażby po to żeby pogłaskać jej włosy. Ucałować czoło. Ale byłem tchórzem. Teraz muszę patrzeć jak ktoś inny obmywa jej rany i koi zmysły. Tworzy jej historię. A ona - ona mnie już nie chce. Nie chce nawet w swoich wspomnieniach. I to boli. Tak, że w duszy gasną wszystkie gwiazdy. Przecież wiem, że straciłem niebo.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacathandcat cathandcat
18:53
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl