Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2018

10:32
7812 6a1d 500
Reposted fromlubisztosuko lubisztosuko viaDagarhen Dagarhen
10:28
5027 1949 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viairmelin irmelin
10:27
5660 d950
Reposted fromsarazation sarazation viawarkocz warkocz
10:26
Nie, nie bój się samotności. Nie przerażaj się cichym telefonem ani brakiem kogoś na wyciągnięcie ręki. Jedyne czego powinieneś się bać to życia bez polotu. Dni bez tęsknoty. Wieczorów bez namiętności. Związku bez kochania.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viawarkocz warkocz
10:26
Nie miałem pretensji do nikogo, poza samym sobą. Byłem przyzwyczajony, bo odkąd żyję, mam do siebie mnóstwo pretensji.
— Jakub Żulczyk “Wzgórze psów”
(via polskie-zdania)
10:25
1617 b7cb
Reposted fromsarazation sarazation viawarkocz warkocz
10:25
Nie życzę Ciebie
nikomu,
bo życzę Ciebie
sobie.
10:25
1760 a329 500
Reposted fromkotowate kotowate viawarkocz warkocz
10:24
7551 0d55 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viawarkocz warkocz
10:24
3043 7da1 500
10:24
10:24
2897 a649
Reposted fromsarazation sarazation via4777727772 4777727772
10:23
3836 a502
Reposted fromhasz hasz via4777727772 4777727772

March 21 2018

18:22
3266 f7ad 500
Reposted frommart6na mart6na viatobecontinued tobecontinued
18:22
18:20
Chciałoby się zacząć jeszcze raz
— Coma "Daleka droga do domu"
18:19
"Poniedziałek bez Ciebie
Wtorek bez Ciebie
Środa bez Ciebie
Czwartek bez Ciebie
Piątek bez Ciebie
Sobota bez Ciebie
Niedziela bez Ciebie

Dobrze, że tydzień ma
Tylko siedem dni."

— Krystyna Gucewicz "Tęsknię"
18:19
Irena Jarosińska, 1954-55. Ruiny kamienic przy ulicy Grzybowskiej, w głębi fragment synagogi Nożyków oraz Pałac Kultury i Nauki.
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viastrzepy strzepy
18:17
Z treningiem jest jak ze związkiem. To że osiągnąłeś już bardzo dobre efekty, nie oznacza że możesz przestać się starać. Bo gdy przestaniesz się starać, efekty znikną.
— Akop Szostak
Reposted fromlovvie lovvie viatobecontinued tobecontinued
18:16
9078 9061
Reposted fromkarahippie karahippie viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl