Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2018

18:51
3151 6377
Reposted frompeper peper viaponurykosiarz ponurykosiarz
18:51
7182 cd29
18:50
10:47

Dam sobie radę. Zawsze daje. Wstaje z kolan, poobdzieranych do granic możliwości, otrzepuje je i trzymam wysoko uniesioną głowę. Martwię się na zapas. Rozmyślam na zapas. Na zapas tez tęsknię i rozpaczam. 

Wstałam.

Nadal Cię kocham. Ale dam sobie radę. TY wiesz.

— "Serca granice"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairbjarbirb irbjarbirb
10:32
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viapassingbird passingbird
10:32
7812 6a1d 500
Reposted fromlubisztosuko lubisztosuko viaDagarhen Dagarhen
10:28
5027 1949 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viairmelin irmelin
10:27
5660 d950
Reposted fromsarazation sarazation viawarkocz warkocz
10:26
Nie, nie bój się samotności. Nie przerażaj się cichym telefonem ani brakiem kogoś na wyciągnięcie ręki. Jedyne czego powinieneś się bać to życia bez polotu. Dni bez tęsknoty. Wieczorów bez namiętności. Związku bez kochania.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viawarkocz warkocz
10:26
Nie miałem pretensji do nikogo, poza samym sobą. Byłem przyzwyczajony, bo odkąd żyję, mam do siebie mnóstwo pretensji.
— Jakub Żulczyk “Wzgórze psów”
(via polskie-zdania)
10:25
1617 b7cb
Reposted fromsarazation sarazation viawarkocz warkocz
10:25
Nie życzę Ciebie
nikomu,
bo życzę Ciebie
sobie.
10:25
1760 a329 500
Reposted fromkotowate kotowate viawarkocz warkocz
10:24
7551 0d55 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viawarkocz warkocz
10:24
3043 7da1 500
10:24
10:24
2897 a649
Reposted fromsarazation sarazation via4777727772 4777727772
10:23
3836 a502
Reposted fromhasz hasz via4777727772 4777727772

March 21 2018

18:22
3266 f7ad 500
Reposted frommart6na mart6na viatobecontinued tobecontinued
18:22
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl